Follow Us:

Himachal Pradesh Cricket Association

Home » Latest News »  List of Members of Himachal Pradesh Cricket Association (HPCA) as on 25th September 2019.

List of Members of Himachal Pradesh Cricket Association (HPCA) as on 25th September 2019.

List of Members of Himachal Pradesh Cricket Association (HPCA) as on 25th September 2019.

 Sh. Anurag Thakur

 Prof. R.S. Kapoor
 
 Sh. Danvender Singh
 
 Sh. Surinder Thakur

 Sh. Vishal Marwaha
 
 Sh. Prem Thakur
 
 Sh. Sanjay Sharma
 
 Sh. R.P. Singh
 
 Sh. Arun Singh Dhumal
 
 Sh. Kripal Parmar
 
 Sh. Keshwinder Singh
 
 Sh. Yudhister Katoch
 
 Sh. Attar Singh Negi
 
 Sh. Mohit Sood
 
 Sh. Anup Bij
 
 Sh. Davinder Singh Tony
 
 Sh. Paramjit Kumar
 
 Sh. Tej Parkash Chopra
 
 Sh. Vijay Bhandari
 
 Sh. Chander Shekhar Mehta
 
 Sh. Narender Attri
 
 Sh. Om Prakash Sharma
 
 Sh. Surinder Sharma
 
 Sh. Sumeet Sharma
 
 Sh. Ashok Sharma
 
 Sh. Vishal Sharma
 
 Dr. R.S. Rana
 
Vishal Jagota
 
Sh. Manuj Sharma
 
Sh. Vikram Singh
 
Sh. Raj Kumar Rathour
 
Sh. Harbans Singh Kanwar
 
Sh. Kawaljeet Singh Duggal
 
Sh. Kanwar Raunak Jaswal
 
Sh. Surinder Paul Chauhan
 
Sh. Avnish Parmar
 
Sh. Vijay Kumar Sharma
 
Sh. Anil Thakur
 
Sh. Arvind Dhumal
 
Sh. Naresh Thakur
 
Sh. Parveen Rathour
 
Sh. Mehinder Sharma
 
Sh. Rajeev Bali
 
Sh. Siddarth Sharma
 
Sh. Shakti Rangra
 
Sh. Vivek Rathour
 
Sh. Vinod Sharma
 
Sh. Dinesh Thakur
 
Sh. Ashwani Kumar Sharma
 
Sh. Prabhat Singh Chauhan
 
Sh. Manjit Singh

Besides the above, one nominee from each affiliated district = 10 making a total of 61

The district nominee will produce their affiliation duly vetted/attested at the time of nomination (if contesting election at the time of voting)

LIVE SCORES & RESULTS